Sofya Kovalevskaya

Matematyczka, urodzona w 1850 roku w Moskwie.

Jako pierwsza kobieta w historii otrzymała doktorat, a jako pierwsza w północnej Europie – tytuł profesorski. Wszystko to wbrew niewyobrażalnym przeszkodom oraz dyskryminacji wobec kobiet badaczek w XIX wieku.

Pochodziła z rodziny o mieszanych korzeniach – poza rosyjskimi miała także polskie i niemieckie. Jej fascynacja nauką oraz talent zostały dostrzeżone przez rodziców, którzy przez jej całą młodość zapewniali domową edukację. Nie ograniczała się do tematów, które były sugerowane przez jej nauczycieli, ale regularnie poszerzała swoją wiedzę, dedukując nieznane jej teorie matematyczne na podstawie takich źródeł jak notatki jej ojca.

Jako że wtedy w Rosji kobiety nie mogły aplikować na uniwersytety, w 1869 r. wyjechała do Niemiec, aby kontynuować swoją edukację na uniwersytecie w Heidelberg. Tam też poszerzała swoją wiedzę pod okiem takich ekspertów jak von Helmholtz czy Bunsen.

W 1871 r. wyjechała do Francji, by razem z siostrą, znaną działaczką socjalistyczną, wspierać Komunę Paryską. Po porażce rewolucji przeprowadziła się do Berlina, gdzie opublikowała szereg badań dotyczących dynamiki pierścieni Saturna i równań różniczkowych.

Ostatnie lata spędziła w Szwecji, gdzie uzyskała tytuł profesorki, została edytorką Acta Mathematica oraz otrzymała nagrodę Prix Bordin Francuskiej Akademii Nauk. Z tamtego okresu pochodzi jedno z jej najbardziej znanych osiągnięć – rozwiązanie do problemu Cauchy’ego, które obecnie jest znane jako Cauchy-Kovalevskaya theorem.

Zmarła w 1891 r. na pneumonię. Po swojej śmierci (a nawet jeszcze za swojego życia) stała się symbolem osiągnięć kobiet w matematyce i walki o prawa do edukacji.

Sofyę Kovalevską do akcji #GigantkiNauki zgłosiła Monika.

Skip to content