Monika Płatek

Prawniczka i nauczycielka akademicka, dr habilitowana nauk prawnych, profesorka nadzwyczajna Uniwersytetu Warszawskiego; feministka.

Urodzona w 1953 roku. W W 1976 ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Tamże uzyskiwała kolejne stopnie naukowe: stopień doktorski i habilitację w dziedzinie nauk prawnych. W 1978, po ukończeniu aplikacji przy Sądzie Wojewódzkim w Warszawie, zdała egzamin sędziowski.

Od 1976 pracuje w Zakładzie Kryminologii w Instytucie Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji UW. W 2008 została zatrudniona na stanowisku profesorki nadzwyczajnej UW (od 2019 profesorki uczelni). W latach 1997–2000 pełniła funkcję zastępczyni dyrektora Instytutu Prawa Karnego.

Była stypendystką następujących programów: Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Strafrecht, Programu Fulbrighta, Maison des sciences de l’homme, Jean-Monnet.

Jej zainteresowania i działalność naukowa i społeczno-polityczna koncentrują się na następujących dziedzinach: prawo karne wykonawcze, prawa człowieka, w tym szczególnie prawa kobiet, penitencjarystyka, kryminologia, wiktymologia, penologia, psychologia społeczna, gender studies, mediacja, sprawiedliwość naprawcza i socjologia prawa.

Jest kierowniczką Zakładu Kryminologii w Instytucie Prawa Karnego WPiA UW. Prowadzi zajęcia na gender studies w Polskiej Akademii Nauk. Ekspertka i konsultantka wielu organizacji międzynarodowych i krajowych, m.in. OBWE, Rady Europy, Open Society Institute – New York (OSI), członkini międzynarodowej rady programowej „Journal of Law and Society”. Członkini i założycielka Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Prawnej.

Monikę Płatek do akcji #GigantkiNauki zgłosiła anonimowa osoba.

Skip to content