Maria Skłodowska-Curie

Fizyczka i chemiczka, dwukrotna laureatka Nagrody Nobla, prekursorka radiochemii.

Urodziła się w 1867 roku w Warszawie. Matka Bronisława Boguska była przełożoną warszawskiej pensji dla dziewcząt, zaś ojciec Władysław Skłodowski był nauczycielem matematyki i fizyki. W wieku 10 lat rozpoczęła naukę na pensji dla dziewcząt prowadzonej przez jej matkę, następnie kształciła się w III Żeńskim Gimnazjum Rządowym, które ukończyła ze złotym medalem. Przeżycia spowodowane nagłą utratą matki i siostry spowodowały, że następny rok spędziła na wsi u rodziny ojca. Od powrotu do Warszawy pracowała jako korepetytorka, uczyła fizyki, matematyki i języków obcych (m.in. rosyjskiego, niemieckiego i francuskiego). Dzięki przyjaźni z nauczycielką Bronisławą Piasecką Maria wraz z siostrami wstąpiła na Uniwersytet Latający. Tam poznała wiele wybitnych postaci ze świata nauki, które przekazywały jej swoją wiedzę. W 1891 wyjechała do Francji, by podjąć studia na paryskiej Sorbonie. Uczelnie wyższe na ziemiach polskich nie pozwalały wówczas studiować kobietom.

Głównymi przedmiotami w czasie jej studiów na Sorbonie były matematyka i fizyka. Licencjat z fizyki ukończyła w 1893 z pierwszą lokatą, a rok później z matematyki z drugą lokatą. W 1985 roku poślubiła Pierre’a Curie, z którym także współpracowała naukowo.

Pierwszą Nagrodę Nobla otrzymała w 1903 roku z fizyki. Otrzymała ją wraz z mężem i Henrim Becquerelem za badania nad zjawiskiem promieniotwórczości. Drugą nagrodę Nobla otrzymała w dziedzinie chemii w 1911 za odkrycie 2 pierwiastków: polonu i radu, wydzielenie czystego radu i badania nad właściwościami chemicznymi pierwiastków promieniotwórczych. Jest jedną z czterech osób, które otrzymały Nagrodę Nobla więcej niż raz. Była prekursorką radiochemii – nowej gałęzi chemii. Do jej dokonań należą m.in. rozwinięcie teorii promieniotwórczości i technik rozdzielania izotopów promieniotwórczych a także odkrycie radu i polonu. To z jej inicjatywy rozpoczęto prowadzenie badań nad leczeniem nowotworów za pomocą promieniotwórczości.

Maria Skłodowska-Curie to pierwsza kobieta, która spoczęła w paryskim Panteonie. Z mężem Pierre’em Curie miała dwie córki:  pisarkę, dziennikarkę i polityczkę Ève Curie i Irène Joliot-Curie – fizykochemiczkę i laureatkę Nagrody Nobla w dziedzinie chemii.

Skip to content