Maria Ossowska

Socjolożka i filozofka. Członkini Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, zajmowała się zagadnieniami etyki.

Polska socjolożka, filozofka. Urodzona w 1896 roku, w 1925 roku uzyskała doktorat na Uniwersytecie Warszawskim z filozofii. Członkini Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, zajmowała się zagadnieniami etyki. Kierowała Instytutem Historii i Teorii Etyki w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. W 1964 roku jedna z sygnatariuszek tzw. Listu 34 do premiera Józefa Cyrankiewicza w sprawie wolności kultury. W 1972 roku uhonorowana najwyższym polskim odznaczeniem państwowym, Nagrodą Narodową I Stopnia. Między 1941 a 1945 prowadziła tajne komplety, po wojnie była profesorką Uniwersytetu Łódzkiego, a następnie Uniwersytetu Warszawskiego. Zmarła w 1974 roku, została pochowana na Powązkach.

Marię Ossowską do akcji #GigantkiNauki zgłosiła Monika.

Skip to content