Maria Kujawska

Lekarka, śląska działaczka społeczna i polityczna.

Urodziła się w Raciborzu w 1893 roku, gdzie ukończyła szkołę średnią. W 1915 roku podjęła stydia medyczne na uniwersytecie we Wrocławiu. Pięć lat później, już w Warszawie, uzyskała dyplom lekarki. To właśnie wtedy powróciła na Śląsk, gdzie aktywnie zaangażowała się w działalność polityczną. Trwały powstania śląskie, mające wielki wpływ na decyzję o polskiej lub niemieckiej przyszłości okolicy, które tylko umocniły polską tożsamość Marii. Zorganizowała polskie związki położnych w wielu powiatach i brała udział w akcjach propagandowych przed finalnym plebiscytem. Zajmowała się także rannymi podczas powstań, a po wystąpieniach zbrojnych znalazła pracę w okolicznym szpitalu.

Za zasługi otrzymała Odznakę Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża II stopnia. W okresie międzywojennym Maria wciąż pracowała jako lekarka, angażując się jednocześnie w życie społeczne Śląska. Została przewodniczącą Towarzystwa Polek, zajmującego się umacnianiem polskiej świadomości narodowej, rozwojem kultury oraz aktywizacją zawodową polek. Jako członkini Towarzystwa Walki z Gruźlicą i Towarzystwa Lekarzy Polaków na Śląsku Maria rozwijała się również naukowo – była jedną z założycielek Instytutu Śląskiego, którego celem było wspieranie lokalnych badaczy i badaczek. Podczas wojny, na emigracji, Maria również poświęcała swoje życie dla innych, pracując jako lekarka w oddziałach szpitalnych obozu koncentracyjnego Ravensbrück. Udało jej się stworzyć niemal ludzkie warunki na bloku chorych, starając się za wszelką cenę pomóc skazanym na śmierć więźniom. Po wojnie powróciła na Śląsk i zamieszkała w Pszczynie. Aż do śmierci kontynuowała działalność medyczno-społeczną jako kierowniczka powiatowego ośrodka zdrowia i lokalnego oddziału PCK.

Marię Kujawską do akcji #GigantkiNauki zgłosił Razem Śląsk.

Skip to content