Maria Jastrzębska

Inżynierka elektroniczka, nauczycielka akademicka.

Urodziła się w 1924 roku w Samborze, w rodzinie nauczycielskiej. W 1940 roku wraz z rodziną została zesłana do Kazachstanu. W 1945 roku jako repatriantka osiedliła się w Gliwicach, gdzie dwa lata później zdała maturę. 

W 1947 roku zaczęła studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jako bardzo zdolna studentka, w 1949 roku została zatrudniona jako młodsza asystentka w Katedrze Podstaw Elektroniki. W 1952 roku uzyskała tytuł magistry. 

W 1960 roku przeniosła się do Katedry Teorii Regulacji Politechniki Śląskiej i w tym samym roku uzyskała stopień naukowy doktorki. 

Jastrzębska prowadziła również zajęcia dydaktyczne w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Opolu, gdzie była kierowniczką w zorganizowanym przez siebie Zespołem Automatyki, Elektroniki i Telemechaniki (od 1975 roku Zakład Automatyki i Telemechaniki). 

Jako pomysłodawczyni kierowała i nadzorowała tworzenie laboratoriów z zakresu automatyki, elektroniki i telemechaniki. Wydała również podręcznik z zakresu automatyki przesyłowej, współtworzyła skrypty oraz tworzyła polskie przekłady francuskich podręczników. 

Pod jej egidą zostało stworzone wiele prac inżynierskich, magisterskich i jedna doktorska. Organizowała seminaria naukowe. Zorganizowała Zespół Maszyn Liczących (od 1963 r. – Uczelniany Ośrodek Obliczeniowy). 

W latach 1968–1970 prodziekanka, w latach 1970–1971 dziekanka Wydziału Elektrycznego WSI w Opolu.

Przewodniczyła Wydziałowej Komisji dla Doboru Kandydatów na Studia, Senackiej Komisji Bibliotecznej i Komisji ds. Zatrudniania Absolwentów. Jako członkini Senatu opolskiej uczelni technicznej opracowała statut przewidujący powołanie do życia częściowo autonomicznej uczelni.

Maria Jastrzębska została uhonorowana: 

  • Złotym Krzyżem Zasługi,
  • Medalem Komisji Edukacji Narodowej,
  • Odznaką Zasłużonych Opolszczyźnie,
  • Odznaką za Zasługi dla Miasta Opola,
  • Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zmarła w 1988 roku. Została pochowana w Pińczowie.

Marię Jastrzębską do akcji #GigantkiNauki zgłosiła Monika.

Skip to content