Helena Rasiowa

Wybitna matematyczka, profesorka Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk, autorka książki “Wstęp do matematyki współczesnej”.

Urodziła się w 1917 roku w Wiedniu, jednak wkrótce jej rodzina wróciła do Polski i osiedliła się w Warszawie. Tam Helena ukończyła szkołę średnią, a także uczęszczała do szkoły muzycznej. Studia matematyczne na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczęła w 1938, ale wybuch II wojny światowej przerwał jej edukację. Razem z rodziną wyjechała na rok do Lwowa, a po powrocie do stolicy zaczęła uczęszczać na zajęcia tajnego uniwersytetu. Po wojnie pracowała krótko jako nauczycielka, ale szybko wróciła na uniwersytet, gdzie w 1945 roku obroniła pracę magisterską, a w 1946 objęła pozycję asystentki. Pięć lat później obroniła dysertację doktorską, która dotyczyła metod algebraicznych w logice. Habilitowała się w 1956 roku, rok później rozpoczęła pracę jako profesorka nadzwyczajna na Uniwersytecie Warszawskim, zaś w roku 1967 Rada Państwa nadała jej tytuł naukowy profesora zwyczajnego. Wcześniej, w 1964 roku wydała książkę “Wstęp do matematyki współczesnej”, która do dzisiaj jest stosowana w toku kształcenia wyższego. 

Przez wiele lat działała w Polskim Towarzystwie Matematycznym. Przez 15 lat sprawowała funkcję dziekanki obecnego Wydziału Matematyki, Mechaniki i Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego. Była także delegatką Rady Wydziału do Senatu UW, sekretarzynią naukową i członkinią Prezydium Komitetu Nauk Matematycznych PAN. Dzięki niej powstał dziennik “Fundamenta Infortmaticae”, którego była redaktorką naczelną. 

Była jedną z czołowych postaci tworzących środowisko matematyczne w Polsce. W swoich badaniach koncentrowała się przede wszystkim na logice i jej algebraicznych aspektach, a także algebrze. Jej zainteresowania badawcze zawsze dotyczyły przyszłościowych dziedzin nauki, nic więc dziwnego, że jej badania stały się podstawą informatyki teoretycznej i prac nad sztuczną inteligencją. 

Zmarła w 1994 roku, do końca pracując nad kolejnymi publikacjami naukowymi.

Helenę Rasiową do akcji #GigantkiNauki zgłosiła anonimowa osoba.

Skip to content