Gabriela Balicka-Iwanowska

Doktorka botaniki, polityczka, posłanka na Sejm Ustawodawczy I, II i III kadencji w II RP.

Urodzona w Warszawie w 1867 roku Gabriela Balicka, szkołę średnią ukończyła w 1889, a następnie studiowała na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu w Genewie. Tam też uzyskała stopień naukowy doktorki. Prowadziła badania z zakresu anatomii i cytologii roślin. Wyniki swych badań publikowała m.in. w wydawnictwach Polskiej Akademii Nauk. W latach 1906–1911 prowadziła na Wydziale Rolniczym TKN (późniejsza SGGW) w Warszawie kursy, a następnie wykłady z fizjologii roślin. W trakcie I wojny światowej kierowała seminarium dla nauczycielek ludowych Towarzystwa Ochrony Kobiet.

Była jedną z pierwszych 8 posłanek, które jako pierwsze zasiadały w polskim Sejmie. Mandat otrzymała z ramienia Związku Ludowo-Narodowego oraz Stronnictwa Narodowego, a także członkinią Narodowej Organizacji Kobiet. Angażowała się głównie w walkę z ograniczeniami dotyczącymi praw cywilnych kobiet oraz postulowała kształcenie młodzieży w duchu narodowym.

Gabrielę Balicką-Iwanowską do akcji #GigantkiNauki zgłosiła Anna.

Skip to content