Ewa Pilatowa

Urodzona w 1909 roku chemiczka, wykładowczyni Politechniki Lwowskiej, Politechniki Śląskiej i Politechniki Wrocławskiej

Autorka wielu prac naukowych z zakresu chemii farmaceutycznej, technologii nafty oraz badań nad gazami i węglowodorami. 

W 1932 r. na Politechnice Lwowskiej uzyskała stopień inżynierski. Następnie pracowała jako asystentka w Katedrze Chemii Ogólnej na Wydziale Rolniczo-Leśnym, a dwa lata później w Katedrze Chemii Nieorganicznej na Wydziale Chemii Politechniki Lwowskiej. Następnie pracowała w Katedrze Technologii Nafty i Gazów Ziemnych na Wydziale Chemicznym tej samej uczelni. W 1938 r. zdobyła tytuł doktorski. W 1945 roku uzyskała habilitację na wydziale chemicznym Politechniki Śląskiej.  

W czasie jej działalności m.in. przyczyniła się do osiągnięć naukowych i rozwoju Katedry Technologii Nafty i Gazów Ziemnych Politechniki, była chemiczką w fabryce farmaceutycznej. Pracowała w Instytucie Paliw Płynnych na Wydziale Politechnicznym Akademii Górniczej w Krakowie, została kierowniczką Katedry Technologii Nafty i Paliw Płynnych na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. 

Zmarła w 1945 roku.

Ewę Pilatową do akcji #GigantkiNauki zgłosiła Monika.

Skip to content