Ewa Bartnik

Biolożka, profesorka nauk biologicznych, wykładowczyni akademicka, popularyzatorka nauki.

Urodziła się w 1949 roku w Warszawie. Studia biologiczne ukończyła na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie uzyskała także kolejne stopnie naukowe: doktorki i doktorki habilitowanej. W 1993 otrzymała tytuł profesorki nauk biologicznych. Pracę zawodową rozpoczęła w Zakładzie Genetyki UW, a następnie związała się z Instytutem Genetyki i Biotechnologii tego uniwersytetu oraz z Instytutem Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk.

Ewa Bartnik specjalizuje się w zagadnieniach związanych z genetyką i biologią molekularną. Prowadzi badania dotyczące między innymi mitochondrialnego DNA. Jest także popularyzatorką nauki, w 2008 została laureatką nagrody honorowej Polskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Naukowych dla naukowczyni przyjaznej mediom.

Pełniła funkcję sekretarzyni generalnej Polskiego Towarzystwa Genetycznego, została zastępczynią przewodniczącego Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN. Została przedstawicielką Polski w grupie eksperckiej ds. nauk przyrodniczych w badaniu umiejętności uczniów i uczennic PISA. Jest także współautorką podręczników biologii dla liceum ogólnokształcącego oraz podręczników akademickich.

W 2012 została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i działalności dydaktycznej, za zasługi na rzecz nauki w Polsce i na świecie oraz wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej.

Ewę Bartnik do akcji #GigantkiNauki zgłosiła Róża.

Skip to content