Danuta Kiełczewska

Urodzona w 1945 roku profesorka doktorka habilitowana nauk fizycznych, profesorka nadzwyczajna Uniwersytetu Warszawskiego

Fizyczka, twórczyni doświadczalnej fizyki neutrin w Polsce, specjalistka w polu fizyki wysokiej energii i cząstek elementarnych. W 1995 roku uzyskała stopień doktorki habilitowanej nauk fizycznych w zakresie fizyki. W 2009 roku zdobyła tytuł profesorski. Na Uniwersytecie Kalifornijskim w Irvine, gdzie odbywała staż, brała udział w przygotowaniu i realizacji eksperymentu Super-Kamiokande. Była pierwszą polską badaczką uczestniczącą w wyznaczaniu strumieni neutrin i w odkryciu zjawiska ich oscylacji. Wyniki eksperymentu w 2015 roku przyczyniły się do uhonorowania Nagrodą Nobla w dziedzinie fizyki profesora Taakiego Kajitę. 

Była laureatką nagrody “Scopus Award for Scientific Achievement” dla najczęściej cytowanej w latach 2001–2005 polskiej naukowczyni. Została pośmiertnie odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

Zmarła w 2016 roku, zostawiając po sobie prężnie działające grupy zajmujące się fizyką doświadczalną neutrin w Warszawie, Krakowie, Katowicach i Wrocławiu. 

Danutę Kiełczewską do akcji #GigantkiNauki zgłosiła Monika.

Skip to content