Antonina Kłoskowska

Urodzona w 1919 r. w Piotrkowie Trybunalskim, socjolożka, profesorka Uniwersytetów Łódzkiego i Warszawskiego.

Wcześnie, bo już w 1946 r. zaczęła pracować jako asystentka na fakultecie Uniwersytetu Łódzkiego.

Od tego czasu jej kariera naukowa jedynie przyspieszała. Swoje pierwsze badania poświęciła kwestii rasy oraz obrazu człowieka pierwotnego w amerykańskiej socjologii. W tym okresie pracowała też z licznymi organizacjami międzynarodowymi – m.in. UNESCO i GPSA – między innymi nad socjologiczną analizą konfliktów międzynarodowych.

Odwilż Chruszczowa umożliwiła jej liczne wyjazdy i badania za granicą, w wyniku których powstały w latach 60. jej liczne publikacje dotyczące kultury masowej, procesów, w jakich powstaje, oraz jej stanem w Polsce. Prace te poprzez kwestionowanie roli kultury we współczesnym świecie wpłynęły znacząco na nowe postrzeganie powiązanych procesów.

Zmarła w 2001 r. w Warszawie.

Antoninę Kłoskowską do akcji #GigantkiNauki zgłosiła Dominika.

Skip to content