Anna Gomóła

Polonistka i kulturoznawczyni, profesorka Uniwersytetu Śląskiego.

Urodzona w 1969 roku Anna Gomóła ukończyła dwa kierunki studiów magisterskich: filologię polską w 1992 i kulturoznawstwo w 1994 roku. To na tym drugim kierunku obroniła doktorat, a następnie uzyskała habilitację. Od 2000 roku jest pracowniczką Zakładu Teorii i Historii Kultury, a obecnie także Kierowniczką Podyplomowych Kwalifikacyjnych Studiów z Wiedzy o Kulturze.

Jest teoretyczką i historyczką kultury, prowadzi seminaria licencjackie z zakresu dziedzictwa kulturowego i magisterskie z zakresu teorii i historii kultury. Zajmuje się antropologią nauki, pojmowaną jako analiza kulturowo
uwarunkowanych relacji interpersonalnych oraz dopuszczalnych w danym czasie i przestrzeni działań, zmierzających do tworzenia instytucji naukowych. Jej zainteresowania badawcze obejmują także: teorię kultury, historię kultury i historie kultur, antropologię literatury dla dzieci i młodzieży, historię nauk o kulturze, czas jako zjawisko kulturowe oraz jogę w kontekstach kulturowych.

Należy do Komisji Badań nad Historią Syberii, Komitetu Historii Nauki i Techniki oraz Komitetu Nauk o Kulturze przy Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk. Od 2015 roku zasiada w Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego.

Annę Gomułę do akcji #GigantkiNauki zgłosiła anonimowa osoba.

Skip to content